11 months ago    42 notes    ski  skiing  snowboarding  ski resort  ski lift  forest  trees  mountain  mountains  snow  bukovel  carpathians  
« Previous post Next post »
DSC_0725 (by Victor Ivanenko)